Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tien van Tiel

De Tien van Tiel wordt georganiseerd door hardloopvereniging Astylos. Wij zijn te bereiken via info@tienvantiel.nl.transurl.nl.

De organisatie heeft haar uiterste best gedaan om te zorgen voor een goed, mooi en vooral leuk evenement. Om deze reden zijn er onder meer diverse vrijwilligers van de EHBO en verkeersregelaars aanwezig.

Bij inschrijving gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. Iedere deelnemer/team is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers geleden nadeel.

De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement ‘Tien van Tiel’ af  te gelasten op grond van weersomstandigheden of andere zwaarwichtige calamiteiten. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, c.q. schade.

Eenmaal ingeschreven is restitutie van het inschrijfgeld NIET mogelijk.

Wel kunt u uw startnummer overdragen aan een andere persoon. We zouden het fijn vinden als u ons dat even laat weten via info@tienvantiel.nl.transurl.nl

Persoonsgegevens van de deelnemers worden opgenomen in een adressenbestand. Indien u hier tegen bezwaar heeft, gelieven dit via info@tienvantiel kenbaar te maken bij de organisatie. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met commerciële partijen. Verder houden we ons aan de privacyverklaring van de vereniging Astylos.

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.